mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Drummer Available (Chandler)

Have played in original groups, recording session player,original and cover bands. Seeking male lead vocals..Blues,ballads and groove rock is what I’m seeking. My vocabulary is heavy in 60s-80s
Currently in original band part time.

mã tin: 7719780521

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]

đang tải
reading
viết
saving
searching